Lumia Huhdanpää - Permakulttuurin perusteet


Volume: Vol. 2

Mitä permakulttuuri on? Etsitään ja kuullaan tähän kysymykseen vastauksia, tutustutaan permakulttuurin eettiseen pohjaan, periaatteisiin ja suunnittelumenetelmiin sekä mietitään, miten permakulttuuria voi käyttää omassa arjessa kestävämmän elämäntavan rakentamiseen maalla ja kaupungissa. Lumia Huhdanpää on kotitila Beyond Buckthornsin "pääpuutarhuri", permakulttuuriyhdistyksen aktiivi ja aloitteleva permakulttuurikouluttaja. https://www.beyondbuckthorns.com